Historia

Zrzeszenie Producentów Owoców SUN-SAD powstało w 1997 roku z inicjatywy dziewięciu sadowników z rejonu Chynowa i Białej Rawskiej. Byliśmy jedną z pierwszych grup producenckich zrzeszających sadowników w Polsce, która powstała w wyniku obserwacji zmieniających się tendencji w obrocie owocami na rynku wewnętrznym, jak i analizy zmian zachodzących w krajach Unii Europejskiej.
W 1998 roku członkowie zrzeszenia utworzyli spółkę z o.o. - SUN-SAD, której stali się udziałowcami. Pierwszym prezesem spółki został jeden z założycieli i udziałowców zrzeszenia Krzysztof Kobusiński.
W 2000 roku wybudowano i oddano do użytku obiekt przechowalniczo-magazynowy o powierzchni 1500 m2. Na tamte czasy była to nowoczesna baza sortownicza oraz magazynowa o zdolności przerobowej ok. 10 000 t (chłodnia operacyjna 300 t), która pozwoliła usprawnić logistykę i dystrybucję, zwiększyć wybór , ujednolicić jakość oferowanych owoców jak również zapewnić ciągłość dostaw dużych partii towaru.
Nowym prezesem spółki został Zbigniew Przybyszewski jeden z założycieli i udziałowców grupy..
W 2003 roku do grupy SUN-SAD przystąpiło kolejnych 6 sadowników natomiast w 2009 roku następnych 12. W spółce jest obecnie 27 producentów owoców, którzy prowadzą gospodarstwa w rejonie grójecko-wareckim, okolicach Białej Rawskie, a także okolicach Łomży i Gąbina.
Od lipca 2003 roku Prezesem firmy jest Sławomir Kędzierski a Wiceprezesem i Dyrektorem Handlowym Marcin Stasiak. .
W 2004 r. spółka uzyskała wpis do ewidencji grup producenckich, co pozwoliło skorzystać ze środków krajowych na zwrot kosztów administracyjnych. Ponadto, przed przystąpieniem Polski do UE grupa skorzystała ze środków SAPARD z działania – tworzenie miejsc pracy. Zakupiono wówczas dwie maszyny – sklejarkę do kartonów oraz urządzenie do rozładunku wodnego owoców.
W grudniu 2006 r. grupa została wpisana do rejestru grup wstępnie uznanych, a Spółka opracowała plan dochodzenia do uznania. Była to duża szansa dla grupy, ponieważ inwestycje w ramach tego planu w 75% są finansowane z programów pomocowych UE.
W latach 2006-2011 zrealizowano inwestycję rozbudowy hali sortowniczo magazynowej oraz budowę bazy przechowalniczej w celu zapewnienia ciągłości dostaw owoców przez cały rok. Ponadto zakupiono linie do wstępnego sortowania jabłek oraz maszyny do pakowania jabłek na wytłoczki oraz do torebek a także inne maszyny usprawniające przygotowanie owoców do sprzedaży. Zakupiono również 4 samochody ciężarowe aby zapewnić odbiorcom w kraju i Europie szybkie i sprawne dostawy naszych owoców. Poczyniono również wiele inwestycji do gospodarstw członków grupy ( skrzynie drewniane i plastikowe do przechowywania owoców, maszyny usprawniające zbiór owoców a także sprzęt chłodniczy do obiektów przechowalniczych)
Obecnie Spółka posiada halę magazynowo sortowniczą o powierzchni 11 tyś m2 , bazę przechowalniczą oraz chłodnie ULO na 4 tyś. ton.
W centrum dystrybucyjnym wdrożony jest też system HACCAP oraz BRC.
Większość owoców eksportowana jest do krajów wschodniej i zachodniej Europy, a także do Skandynawii. SUN-SAD współpracuje z krajowymi sieciami hipermarketów i supermarketów, a także z licznymi hurtowniami i punktami sprzedaży detalicznej.

Sadownicy z grupy SUN-SAD gospodarują łącznie na 600 ha. Produkują ok. 20 000 ton owoców rocznie, głównie jabłka (90%), gruszki (5%), czereśnie i wiśnie (3%), śliwki (2%). Mają też własne przechowalnie i chłodnie o łącznej pojemności 15 tyś. ton, w tym chłodnie ULO i KA na około 12 tyś.ton. Wszyscy udziałowcy grupy mają wdrożony w gospodarstwach system Globall Gap.
W ofercie grupy jest wiele odmian jabłek, gruszek, śliwek i czereśni. Sadownicy – członkowie Spółki uprawiają około 20 odmian jabłek, w tym najwięcej: ‘Gala Must’, Royal Gala, czerwone sporty Jonagolda, ‘Sampion’, ‘Idared’, ‘Gloster’, ‘Golden Delicious Reinders’, ‘Ligol’, ‘Elise’.

Zapraszamy do współpracy

Copyright © 2010 SUNSAD
Ostatnia aktualizacja: wtorek, luty 20, 2018 - 10:34